Bemutatkozás


A Magyarországi Brazil Jiu Jitsu Szövetség bejegyzése 2014.01.23-án emelkedett jogerőre a Fővárosi Törvényszék határozata alapján. Az alakuló közgyűlés Maximilian Carvalho-t kérte fel az elnöki teendők ellátására elismerve evvel az elmúlt több mint tíz évben végzett kitartó és eredményes munkáját. Az elfogadott alapszabály a következő feladatokat határozta meg a szervezet számára. 

 

A szövetség célja:

  • Magyarországi Brazil Jiu Jitsu Szövetségösszefogni és koordinálni tagjainak a Brazil Jiu-Jitsuval kapcsolatos tevékenységét;
  • segíteni tagszervezetei technikai és szellemi fejlıdését;
  • elısegíteni a hazai tömegsport és egészség-megırzési mozgalom kiteljesedését, utánpótlását;
  • támogatók és szponzorok szerzése.

 

A szövetség cél szerinti tevékenysége:

  • ellátja a tagok érdekképviseletét, mint országos sportszövetség;
  • elımozdítja a hátrányos helyzető csoportok érvényesülését;
  • versenyek, edzıtáborok, továbbképzések szervezése tagjai szakmai elırelépésére;
  • a tagok folyamatos informálása;
  • döntést hoz és irányít a tagokat érintı szervezeti kérdésekben;
  • a tagokat a tagságot igazoló okmányokkal látja el.

A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A szövetség az országgyőlési választásokon és helyhatósági választásokon jelöltet nem állít és az ilyen választásokon induló jelöltet nem támogat, tevékenységét a mindenkori politikától függetlenül, kizárólag a közjó érdekében végzi.

A Brazil Jiu Jitsu stílus népszerősítése terén folyamatos propaganda tevékenységet végez.

Nemzetközi és hazai viszonylatban képviseli tagságát a szakmai fórumokon és társadalmi szervezeteknél.

A stílus érdekében anyagi eszközöket vehet igénybe.

A Magyarországi Brazil Jiu Jitsu Szövetség elnöksége és bizottságai törekednek az alapszabályban rögzített feladatok minél magasabb szintű ellátására és várják azon szervezetek csatlakozását akik képesek és hajlandóak ebben a jelenlegi tagokkal együttműködni.

 

Maximilan Carvalho
Elnök
Magyarországi Brazil Jiu Jitsu Szövetség

Események

There are no up-coming events

Támogatóink

Magyarországi Brazil Jiu-Jitsu Sportszövetség

Cím: Budapest, Pasaréti út 108, 1026

Telefonszám: +3630 860 2658

Email cím: info@mbjjsz.hu

Nyilvántartási szám: 01-02-0015298